IMKB 100 111239 
USD 4,0512 
EURO 4,9843 
ALTIN 174,984