IMKB 100 93514 
USD 5,4047 
EURO 6,1725 
ALTIN 224,332