IMKB 100 116157 
USD 3,7962 
EURO 4,6640 
ALTIN 161,517