IMKB 100 105520 
USD 6,8125 
EURO 7,5605 
ALTIN 379,423