IMKB 100 99292 
USD 6,1768 
EURO 7,2717 
ALTIN 238,989