IMKB 100 101566 
USD 5,6804 
EURO 6,3745 
ALTIN 260,903