IMKB 100 91930 
USD 5,3826 
EURO 6,1370 
ALTIN 212,126