IMKB 100 1112 
USD 8,3508 
EURO 9,7324 
ALTIN 504,262