IMKB 100 1408 
USD 8,0625 
EURO 9,6585 
ALTIN 461,090