IMKB 100 98407 
USD 5,7772 
EURO 6,4383 
ALTIN 277,115