IMKB 100 99835 
USD 5,7445 
EURO 6,4830 
ALTIN 243,334