IMKB 100 86072 
USD 6,0742 
EURO 6,8075 
ALTIN 251,269