IMKB 100 95852 
USD 4,6622 
EURO 5,4311 
ALTIN 190,976