IMKB 100 1084 
USD 7,3653 
EURO 8,7151 
ALTIN 460,837